"سانچہ:LangSwitch" کے نسخوں کے درمیان فرق

2,124 بائٹ کا ازالہ ، 9 مہینے پہلے
"<includeonly>{{#invoke: LangSwitch|langSwitch}}</includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>" سے مواد کی تبدیلی
("<includeonly>{{#invoke: LangSwitch|langSwitch}}</includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>" سے مواد کی تبدیلی)
(ٹیگ: مواد کی تبدیلی)
 
<includeonly>{{#invoke: LangSwitch|langSwitch}}</includeonly><noinclude>
<!-- Documentazione del codice:
{{Documentation}}
1) "{{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}}" - è la lingua scelta, o stabilita da un parametro "lang=xx"
</noinclude>
o per scelta dell'utente "{{int:Lang}}"
2) "{{{ {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}} |}}}" - è parametro di input corrispondente alla lingua di esempio {{{xx|}}}
3) Senza i template di ripiego (Fallback e Fallback2) LangSwitch sarebbe
{{{
{{#switch: {{{ {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}} |}}} // commuta sulla base del parametro di ingresso corrispondente alla lingua, es. xx
| ~ = vuoto // se |xx=~| allora il template resterà {{{empty}}} cioè vuoto
| = {{#if: {{{default|}}} | default | ur }} // se xx non è definito o è vuoto |xx=| allora darà {{{default}}} o {{{ur}}}
| #default = {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}} // per tutti gli altri casi restituisce {{{xx|}}}
}}
|}}}
 
Il template attuale è un po' più complicato poichè richiama i template {{GetFallback}} e {{GetFallback2}} che consentono il ripiego lingua. Per esempio, se la codifica desiderata è "sr-ec" (Serbo con alfabeto cirillico), allora il ripiego sarebbe su "sr" (Serbo)
-->{{{
{{#switch: {{{ {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}} |}}}
| ~ = vuoto
| = {{#switch: {{{ {{GetFallback| {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}} |default=default}} |}}}
| ~ = vuoto
| = {{#switch: {{{ {{GetFallback2| {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}} |default=default}} |}}}
| ~ = empty
| = {{#if: {{{default|}}} | default | ur }}
| #default = {{GetFallback2| {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}} |default=default}}
}}
| #default = {{GetFallback| {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}} |default=default}}
}}
| #default = {{#if:{{{lang|}}}|{{{lang}}}|{{int:Lang}}}}
}}
|}}}<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File||{{#if:{{{ur|}}}{{{default|}}}{{{nocat|<noinclude>1</noinclude>}}}||[[زمرہ:Template con LangSwitch non in italiano]]}}}}</includeonly><noinclude>{{man}}[[زمرہ:Template di internazionalizzazione]]
[[زمرہ:Template formattazione testo]]{{interprogetto|nolink|commons=Template:LangSwitch}}</noinclude>