"سانچہ:Template shortcut" کے نسخوں کے درمیان فرق

322 بائٹ کا اضافہ ، 9 مہینے پہلے
م
کوئی ترمیمی خلاصہ نہیں
م
م
<div role="note" class="shortcutbox shortcutbox-left plainlist plainlinks noprint" style="<!--
-->{{#switchمنتقل:{{{clear|}}} |true=clear:{{{float|left}}}; |left|right|both=clear:{{{clear|}}}; |#defaultابتدائی=}}<!--
-->float: {{#ifeqاگربرابر:{{{float|}}}|left|left|rightleft}};<!--
-->margin: {{{top|0em}}} {{#ifeqاگربرابر:{{{float|}}}|left|1em 0em 0em|0em 0em 1em}};<!--
-->border: 1px solid #aaa; background: #fff; padding: 0.3em 0.6em 0.2em 0.6em; text-align: center; font-size: 85%; font-weight: bold;"><!--
 
Adding the shortcut links:
--><div style="display: inline-block; border-bottom: 1px solid #aaa; line-height: 1.5em; font-weight: normal; margin-bottom: .2em;">{{#ifاگر:{{{redirect|}}} |Redirect |Shortcut}}{{#ifاگر:{{{2|}}}|s}}</div> {{bulleted list
| {{#ifاگر: {{{1|<noinclude>{{PAGENAME}}</noinclude>}}} | &#123;&#123;{{{pre|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{1}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{1}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{1}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{1|<noinclude>{{PAGENAME}}</noinclude>}}}|{{#ifاگر:true|{{{1|<noinclude>{{PAGENAME}}</noinclude>}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{2|}}} | &#123;&#123;{{{pre2|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{2}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{2}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{2}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{2}}}|{{#ifاگر:true|{{{2}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{3|}}} | &#123;&#123;{{{pre3|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{3}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{3}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{3}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{3}}}|{{#ifاگر:true|{{{3}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{4|}}} | &#123;&#123;{{{pre4|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{4}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{4}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{4}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{4}}}|{{#ifاگر:true|{{{4}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{5|}}} | &#123;&#123;{{{pre5|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{5}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{5}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{5}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{5}}}|{{#ifاگر:true|{{{5}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{6|}}} | &#123;&#123;{{{pre6|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{6}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{6}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{6}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{6}}}|{{#ifاگر:true|{{{6}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{7|}}} | &#123;&#123;{{{pre7|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{7}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{7}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{7}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{7}}}|{{#ifاگر:true|{{{7}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{8|}}} | &#123;&#123;{{{pre8|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{8}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{8}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{8}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{8}}}|{{#ifاگر:true|{{{8}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{9|}}} | &#123;&#123;{{{pre9|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{9}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{9}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{9}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{9}}}|{{#ifاگر:true|{{{9}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
--> | {{#ifاگر:{{{10|}}} | &#123;&#123;{{{pre10|}}}{{#ifexistاگر موجود:Templateسانچہ:{{{10}}} |[{{fullurl:Templateسانچہ:{{{10}}}|redirect=no}} {{#ifاگر:true|{{{10}}}}}] |[[Templateسانچہ:{{{10}}}|{{#ifاگر:true|{{{10}}}}}]]}}&#125;&#125; }}<!--
 
-->}}<!--